Công nghệ siêu phân luồng

Công nghệ siêu phân luồng

Công nghệ siêu phân luồng của Intel (HT: Hyper-Threading) cho phép một bộ xử lý đơn haỵ nhân bộ xử lý điều khiển hai bộ tập lệnh độc lập cùng một lúc. Về cơ bản, công nghệ HT biến đổi nhân bộ xử lý vật lý đơn thành hai bộ xử lý ảo.

Công nghệ HT được giới thiệu trên bộ xử lý lớp Workstation Xeon với bus hệ thống 533MHz tháng 3 năm 2002, sau đó là các bộ xử lý PC bản tiêu chuẩn, với bộ xử lý Pentium 4 3.06GHz vào tháng 10 năm 2002. Công nghệ siêu phân luồng có trước các bộ xử lý đa nhân, nên những bộ xử lý có nhiều nhân vật lý, như là Core 2 và Core i Series, có thể và không thể hỗ trợ công nghệ này tùy thuộc phiên bản bộ xử lý cụ thể. Một bộ xử lý bốn nhân hỗ trợ công nghệ HT (như Core i Series) thể hiện như bộ xử lý tám nhân đối với hệ điều hành.

Công nghệ siêu phân luồng hoạt động như thế nào?

Bộ xử lý có khả năng siêu phân luồng có hai bộ thanh ghi đa năng, những thanh điều khiển và những thành phần kiến trúc khác, nhưng hai bộ xử lý logic chia sẻ cùng bộ nhớ đệm, các bộ thực thi, các bus. Suốt quá trình hoạt động mỗi bộ xử lý điều khiển một chuỗi đơn.

Thread 1: màu đen; Thread 2: màu xám; CPU chuẩn: màu trắng.

Dẫu cho có sự phân bổ của một số thành phần bộ xử lý nghĩa là tốc độ tổng thể của một hệ thống có khả năng siêu phân luồng không cao bằng hệ thống bộ xử lý hai nhân thực sự, tốc độ tăng 25% hay nhiều hơn là có thể khi đa ứng dụng hay ứng dụng đa chuỗi đơn được chạy.

Những yêu cầu của siêu phân luồng

Để lấy những ưu điểm công nghệ HT, bạn cần phần sau:

■ Một bộ xử lý hỗ trợ công nghệ HT — Điều này bao gồm nhiều bộ xử lý (nhưng không phải tất cả) Core i Series, Pentium 4, Xeon, và Atom. Kiểm tra những đặc điểm kỹ thuật bộ xử lý mẫu cụ thể để chắc chắn.

■ Một chipset tương thích — Một số chipset cũ hơn không hỗ trợ công nghệ HT.

■ BIOS hỗ trợ để bật/tắt công nghệ HT — Đảm bảo cho phép công nghệ HT trong BIOS Setup.

■ Công nghệ HT được hệ điều hành chấp nhận — Windows XP và mới hơn hỗ trợ công nghệ HT. Các phân bố Linux trên nhân 2.4.18 hay cao hơn cũng hỗ trợ công nghệ HT.

Để xem công nghệ HT thực hiện chức năng chính xác thế nào, bạn kiểm tra Device Manager trong Windows để biết bao nhiêu bộ xử lý được nhận ra. Khi siêu phân luồng được hỗ trợ và bật, Windows Device Manager thể hiện gấp đôi số bộ xử lý như có đủ các nhân bộ xử lý vật lý.

Lời khuyên

Mặc dầu Windows NT 4.0 và Windows 2000 được thiết kế để sử dụng nhiều bộ xử lý vật lý, công nghệ HT yêu cầu những sự tối ưu hệ điều hành cụ thể để làm việc chính xác. Nếu hệ điều hành không hỗ trợ công nghệ HT (Thí dụ Windows 2000, 9x/Me và cũ hơn), Intel đề nghị bạn vô hiệu hóa tính năng này trong BIOS Setup.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *