NGHIỆN CÔNG VIỆC NHƯ NGƯỜI NHẬT, NÊN HAY KHÔNG?

Trái với quan điểm sống và văn hóa làm việc của người phương Tây, người Nhật thường “sống để làm việc” thay vì “làm việc để sống”. Tuy Nhật được đánh giá là một nước phát triển mạnh và có đời sống cao nhưng không ít người cảm thấy khó hiểu về cách sống của…